Hrvatska prosvjeta

Hrvatska prosvjeta

Hrvatska prosvjeta, mjesečnik za književnost, umjetnost i prosvjetu, katolički je orijentiran časopis koji je izdavalo Kolo hrvatskih književnika. Izlazio je u Zagrebu, od 1914. do 1940. Uređivali su ga: Petar Grgec, Ferdo Rožić, Ljubomir Maraković, Hijacint Bošković i Mate Ujević.

 
Godina:   broj:
Godište 1, broj 1 (1914)

Pregled članaka još nije dostupan.