Viesti zemaljskog izložbenog odbora

Viesti zemaljskog izložbenog odbora

Povodom sudjelovanja Kraljevine Hrvatske i Slavonije na milenijskoj izložbi 1896. godine u Budimpešti, Viesti zemaljskog izložbenog odbora izlazile su povremeno prema obsegu predležećeg gradiva u razdoblju od početka 1895. do početka 1896. Bile su namienjene slavnim uredničtvom domaćih listovah jedino kao rukopis za novine na blagovoljnu uporabu, odnosno dostavljale su se isključivo uredništvima novina (npr. uredništvu Šumarskog lista) koji su objavljivali dostavljeni sadržaj u svojim novinama (od riječi do riječi) s ciljem da se javnost informira o izložbenom pothvatu Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Viesti su tiskane reproduktivnim plošnim tiskom. Naslov pripada zbirci unikata novina 19. stoljeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

o novinama
pregledavanje
pretraživanje

Naslov:

Viesti zemaljskog izložbenog odbora

Odgovornost:

odgovorni urednik Ivo Malin

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

Predsjedničtvo zem. izložb. odbora, za sudjelovanje kraljevinah Hrvatske i Slavonije na tisućgodišnjoj zem. izložbi kraljevine Ugarske g. 1896 u Budimpešti,

Razdoblje izlaženja:

1895 - 1896

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

novine

Napomena:

Digitalizirano s mikrofilma u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (2015.).

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zapis u katalogu)