Branislav

Branislav :

Branislav je prvi list na hrvatskom jeziku u Osijeku. Izlazio je 1878. i 1879., tri puta tjedno. Bio je jedini izrazito oporbeni list na hrvatskom jeziku (protiv vlade bana I. Mažuranića). Ukinut je jer u Osijeku nema mogućnosti izdavati takav list. (Leksikon povijesti novinarstva i publicistike)