Hrvatski školski muzej

Hrvatski školski muzej

Hrvatski školski muzej jedini je specijalizirani muzej za povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj.

Naziv:

Hrvatski školski muzej

Adresa:

Trg maršala Tita 4, 10000 Zagreb

Županija:

Zagrebačka i Grad Zagreb

Djelatnost:

Hrvatski školski muzej jedini je specijalizirani muzej za povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Osnovna mu je zadaća sustavno prikupljanje, proučavanje i izlaganje građe iz prošlosti i sadašnjosti odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Uz stalni postav, u Muzeju se održavaju povremene studijske tematske izložbe koje priređuju stručni djelatnici Muzeja te različite prigodne izložbe i aktivnosti u suradnji s institucijama koje se bave kulturom, odgojem i obrazovanjem.

Povijesni podaci:

Hrvatski školski muzej osnovan je 1901. godine. Njegov osnivač Hrvatski pedagoško-književni zbor od svog je osnutka (1871.) prikupljao građu za muzej, a 1877. osnovao je pedagošku knjižnicu koja je postala sastavnim dijelom Muzeja. Od 1953. godine Hrvatski je školski muzej je u skupini kulturnih ustanova za koje skrbi Grad Zagreb. Godine 2000. otvoren je novi stalni postav, a knjižnica i muzejske zbirke otvorene su za istraživače različitih profila. Godine 2000. otvoren je novi stalni postav muzeja.

Građa:

Fundus Hrvatskoga školskog muzeja čini građa muzejskih zbirki, Arhivske zbirke te Pedagoške knjižnice Davorina Trstenjaka.

Vrsta suradnje:

Dostava metapodataka i preslika

Opširnije:

Mrežno mjesto ustanove