Zenit

Zenit

Časopis Zenit, međunarodni mjesečnik za umjetnost i kulturu, izazio je u Zagrebu od veljače 1921. do travnja 1924. , a od 1924. do kraja 1926. u Beogradu, kada je zabranjen zbog teksta Zenitizam kroz prizmu marksizma. Predstavlja glasilo jednog od avangardnih pokreta koji su nastali dvadesetih godina u poslijeratnoj Europi. Pisan je na srpskom, hrvatskom, njemačkom, nizozemskom i mađarskom jeziku te na esperantu. Pretisak je 2008. godine objavilo Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" iz Zagreba, Narodna biblioteka Srbije i Institut za književnost i umetnost iz Beograda.

Publikacija nije dostupna na portalu.
o novinama

Naslov:

Zenit : međunarodni časopis ; revue internationale

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

Ljubomir Micić

Razdoblje izlaženja:

1921 - 1926

Učestalost izlaženja:

mjesečno

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

časopis

Napomena:

Od god.6,br.39(1926) mjesto izdavanja: Beograd.

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu