Hrvatski kalendar

Hrvatski kalendar :

Publikacija nije dostupna na portalu.
o novinama

Naslov:

Hrvatski kalendar : za prostu godinu...

Odgovornost:

ureditelj Antun Starčević

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

izd. Karlo Albrecht,

Razdoblje izlaženja:

1858

Učestalost izlaženja:

godišnje

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

časopis

Napomena:

Opis prema prvom sv.

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zapis u katalogu)