Vjesnik bibliotekara Hrvatske

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

Vjesnik bibliotekara Hrvatske izlazi od 1950. godine i objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti. Časopis donosi ivijesti i izvještaje o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te priloge iz relevantnog područja zakonodavstva. Zahvaljujući sadržajnoj zanimljivosti, standardiziranoj opremljenosti i ažurnosti izlaženja, Vjesnik bibliotekara Hrvatske spada u kategoriju priznatih časopisa u knjižnično-informacijskom području.
Vjesnik bibliotekara Hrvatske

 
Godina:   broj:
o novinama
pregledavanje
pretraživanje

Naslov:

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

Odgovornost:

glavni i odgovorni urednik Matko Rojnić

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

Društvo bibliotekara Hrvatske

Razdoblje izlaženja:

1950 -

Učestalost izlaženja:

tromjesečno

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

časopis

Napomena:

Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske digitalizirano je suradnjom NSK i Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu