Pučki prijatelj

Pučki prijatelj

Pučki prijatelj, glasilo hrv. katoličkog pokreta u Istri, s kršćansko-socijalnim usmjerenjem. Pokrenuo ga je biskup A. Mahnič 1899., a izdavala ga je i tiskala krčka biskupija. Izlazio je tjedno, u Krku (1899.-1911.), Pazinu (1911.-1920.) i Trstu (1920.-1922. i 1924.-1928.).

Preuzeto s: Istrapedia.
Ostali izvori: Božić, Tvtko. Uloga gospodarskog lista "Pučki Prijatelj" u razvoju krčkog zadrugarstva u prvom desetljeću XX. stoljeća ; Trogrlić, Stipan. Istra između klerikalizma i liberalizma.