Obznanitely k Horvatzkem novinam

Obznanitely k Horvatzkem novinam

Obznanitely k Horvatzkem novinam bio je oglasni prilog Gajevim Novinama horvatzkim. Izlazio je dva puta tjedno, u nakladi od 600 primjeraka. Godine 1836. mijenja naslov u Oglasitelj k Ilirskim narodnim novinam.

o novinama
pregledavanje
pretraživanje

Naslov:

Obznanitely k Horvatzkem novinam

Odgovornost:

urednik Ljudevit Gaj

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

Ljudevit Gaj

Razdoblje izlaženja:

1835

Učestalost izlaženja:

polutjedno

Sljedeći naslov:

Oglasitelj k Ilirskim narodnim novinam

Prilog uz:

Novine horvatzke

Jezik:

hrvatski, talijanski, njemački, latinski

Vrsta:

novine

Napomena:

U vrijeme objavljivanja publikacije uobičajeni naziv za mjesec siječanj bio je prosinec, a za prosinac se koristio naziv gruden.

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zapis u katalogu)