Trgovački viestnik

Trgovački viestnik :

Publikacija nije dostupna na portalu.
o novinama

Naslov:

Trgovački viestnik : glasilo trg. družtva Merkur u Zagrebu

Odgovornost:

[odgovorni urednik Josip Geršak]

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

trg. družtvo Merkur u Zagrebu,

Razdoblje izlaženja:

1879

Učestalost izlaženja:

mjesečno

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

novine

Napomena:

Opis prema prvom sv.

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zapis u katalogu)