Hrvatski narod

Hrvatski narod

Tjednik Hrvatski narod izlazio je u Zagrebu od 1892. do 1914. Novine je utemeljila Hrvatska stranka prava. Prvi urednik bio je Martin Lovrenčević, a nakon njega urednici su bili Svetimir Korporić, Milan Krištof, Luka Šoški, Gjuro Šurmin, Ivan Gmajner, Josip Belović.