Narodne novine

Narodne novine

Ljudevit Gaj je u Narodnim novinama 5. veljače 1850. objavio da su one postale zvaničnim iliti službenima za Hrvatsku i Slavoniju. Novine 1853. mijenjaju naslov u Carsko kraljevske službene narodne novine.