Karlovac

Karlovac

Karlovac, glasilo jugoslavenskih demokrata, izlazio je tjedno u Karlovcu, od 1912. do 1925. Od 1915. do 1918. novine nisu izlazile. Karlovac su uređivali Ivo Badovinac, Oskar Mohr, Milan Radeka, Zdenko Longhino, Ante Draganić, Mane Tatalović i Nikola Badovinac.