Općinski upravnik

Općinski upravnik

Općinski upravnik, glasilo zemaljskog društva općinskih činovnika Kraljevine Hrvatske i Slavonije za unapredjenje općinske uprave i staliških interesa, izlazio je do 28. prosinca 1908. pod naslovom Obćinski glasnik, a pod tim naslovom ponovno izlazi od 3. siječnja 1942. Općinski upravnik izlazio je subotom, u Zagrebu od 1909. do 1941.

o novinama
pregledavanje
pretraživanje

Naslov:

Općinski upravnik : glasilo Zem. društva opć. činovnika Kralj. Hrvatske i Slavonije za unapredjenje opć. uprave i staliških interesa

Odgovornost:

[odgovorni urednik Konstantin Peja]

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

Zem. društvo opć. činovnika Kralj. Hrvatske i Slavonije

Razdoblje izlaženja:

1909 - 1941

Učestalost izlaženja:

tjedno

Prethodni naslov:

Obćinski glasnik (1896)

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

novine

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu