Općinski upravnik

Općinski upravnik

Općinski upravnik, glasilo zemaljskog društva općinskih činovnika Kraljevine Hrvatske i Slavonije za unapredjenje općinske uprave i staliških interesa, izlazio je do 28. prosinca 1908. pod naslovom Obćinski glasnik, a pod tim naslovom ponovno izlazi od 3. siječnja 1942. Općinski upravnik izlazio je subotom, u Zagrebu od 1909. do 1941.