Židovska smotra

Židovska smotra

Židovska smotra bilo je glasilo židovske zajednice na hrvatskome jeziku. Izlazio je u Zagrebu od 1906. do 1914. Od 1909. bilo je službeno glasilo Zemaljskog udruženja cionista južnoslavenskih krajeva Austro-Ugarske Monarhije. Novine su uz vijesti i komentare objavljivale i beletrističke radove židovskih pisaca uz reprodukcije židovskih slikara i grafičara. Od 1917. novine izlaze pod naslovom Židov.