Il Regio Dalmata = Kraglski Dalmatin

Il Regio Dalmata = Kraglski Dalmatin

Kraljski Dalmatin, prve su novine na hrvatskom jeziku. Te hrvatsko-talijanske upravno-političke tjedne novine, službene novine francuske uprave u Dalmaciji, izlazile su u Zadru, svake subote od 1806. do 1810. Tekst na talijanskom i hrvatskom jeziku bio je složen dvostupačno. Uređivali su ga B. Benincasa, I. Kreljanović i N. Budrović, a za hrvatske prijevode zaslužni su franjevac Paško Jukić i dominikanac Dominik Budrović.

o novinama
pregledavanje
pretraživanje

Naslov:

Il Regio Dalmata = Kraglski Dalmatin

Mjesto izdavanja:

Zadar

Nakladnik:

[s. n.]

Razdoblje izlaženja:

1806 - 1810

Učestalost izlaženja:

tjedno

Jezik:

talijanski, hrvatski

Vrsta:

novine

Napomena:

Digitalizirala s izvornika Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zapis u katalogu)