Cilj i svrha projekta

Svrha je projekta sadržaje najstarijih hrvatskih časopisa učiniti što dostupnijima kulturnoj i znanstvenoj javnosti. Uz osiguranje javne dostupnosti cjelovitih sadržaja časopisa na Portalu, digitalizacijom se obavlja i zaštita i očuvanje nacionalnog kulturnog nasljeđa. Projekt financijski potpomaže Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i sastavni je dio projekta Hrvatska kulturna baština.


Kriteriji odabira građe

U prvoj fazi projekta odabran je manji reprezentativni uzorak naslova starih hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa. časopisa s ciljem izrade programskog rješenja za prihvat digitaliziranih preslika, provedbu postupka optičkog prepoznavanja znakova (OCR), upravljanje metapodacima i osiguranje pretraživosti i dostupnosti cjelovitih tekstova članaka i priloga. U prvu fazu projekta uključena su četiri naslova časopisa, koji kontinuirano izlaze od 1859. godine: Bullettino di archeologia e storia Dalmata (od 1878.), Napredak (od 1859.), Starohrvatska prosvjeta (od 1895.) i Sveta Cecilija (od 1877.).
U nastavku projekta, uz stručne i znanstvene časopise, digitaliziraju se i prihvaćaju od ostalih ustanova i ostale vrste hrvatskih časopisa.

Portal

Portal je zamišljen kao kooperativno uspostavljena tekstovna i slikovna baza podataka, a dostupan je za pretraživanje i korištenje u okviru mrežnih stranica NSK. Kako je ovo prvi širi projekt digitalizacije starih hrvatskih časopisa u našoj zemlji, smatrali smo da može poslužiti kao model za srodne projekte, odnosno kao temelj za početak sustavne digitalizacije hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa. Radi objedinjavanja podataka o digitaliziranim časopisima, jednostavnijeg pristupa građi, racionalizacije poslova digitalizacije te smanjivanja troškova objavljivanja digitalnih preslika, Portal će imati funkciju kooperativne baze podataka s alatom za izradu i/ili doradu metapodataka, unos podataka o fondu te unos digitalnih preslika u ostalim ustanovama.

Idejno rješenje i izrada portala

Autorice projekta: dr. sc. Maja Jokić (voditeljica projekta), dr. sc. Sofija Klarin, Jasenka Zajec.
Koordinatorica: dr. sc. Sofija Klarin Zadravec
Voditeljica projekata digitalizacije časopisa: Renata Petrušić, prof.

Suradnici:

2010.-2011.
Dinko Baša, Renata Breka, Ljiljana Bukač, Darko Čižmek, mr. sc. Danijela Getliher, Karolina Holub, Vesna Kovačić, Boris Kren, dr. sc. Dragica Krstić, Ivona Latinović, Silvio Lebinac, Srebrenka Letina, Nada Mihaljević, Vlasta Petruša, Renata Petrušić, Sonja Pigac Ljubi, Dario Pintarić, Iva Plejić, Krunoslav Rendulić, Siniša Sambolić, Bojan Sudarević, Marica Tomić, Sanja Vešligaj, Krešimir Zauder.

2011.-2013.
Vlasta Petruša, Silvio Lebinac, Matilda Hraste, Ivana Burek (volonterka)

Studenti: Kristina Videković (2012), Marko Tucaković (2013) 

Vanjski suradnici

U skeniranju građe sudjeluje tvrtka
ArhivPRO, a programsko rješenje sustava izradila je tvrtka Conscius

Kome se obratiti prije početka digitalizacije časopisa?

Kome se obratiti prije početka digitalizacije časopisa?

Portal Stari hrvatski časopisi dio je nacionalnog projekta digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe Hrvatska kulturna baština.

Kao jedan od nositelja nacionalnog projekta koji je pokrenulo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu želi potaknuti digitalizaciju starih hrvatskih časopisa, poboljšati njihovu dostupnost i vidljivost te promicati sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji časopisa u baštinskim ustanovama.

Pitanja vezana za stare hrvatske časopise ili njihovu digitalizaciju možete uputiti elektroničkom poštom na adresu dnc@nsk.hr
ili putem obrasca u rubrici Kontakt.

Obavijesti o natječajima za dodjelu sredstava za digitalizaciju možete pronaći na stranicama projekta Hrvatska kulturna baština.

Kako postati suradnik Portala?

Kako postati suradnik portala?

Ako ste ustanova, nakladnik ili uredništvo časopisa koje posjeduje stare hrvatske časopise, njihove mikrofilmske ili digitalne preslike odnosno planirate započeti digitalizaciju časopisa, pošaljite nam svoje podatke putem obrasca i navedite mogući oblik suradnje.

Detaljnije pročitajte u rubrici Poziv na suradnju.