Viestnik Hrvatskoga arheološkoga društva

Viestnik Hrvatskoga arheološkoga društva

Publikacija nije dostupna na portalu.
o novinama

Naslov:

Viestnik Hrvatskoga arheološkoga društva

Odgovornost:

urednik Josip Brunšmid

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

Hrvatsko arheološko društvo

Razdoblje izlaženja:

1896 - 1942

Učestalost izlaženja:

godišnje

Prethodni naslov:

Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga družtva

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

časopis

Napomena:

Opis prema prvom sv.

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zapis u katalogu)