Viesti Kluba inžinira i arhitekta

Viesti Kluba inžinira i arhitekta

Viesti Kluba inžinira i arhitekta izlazile su u Zagrebu od 1878. do 1883. godine.Kasnije izlaze pod naslovima Viesti Družtva inžinira i arhitekta (1884-1895), Viesti Družtva inžinira i arhitekta u Hrvatskoj i Slavoniji (1895-1903), ViestiDružtva društva inžinira i arhitekta u Zagrebu (1904-1907), Viesti Hrvatskog društva društva inžinira i arhitekta u Zagrebu (1908-1910), Vijesti Društva inžinera i arhitekta u Zagrebu i Društva inženirjev u Ljubljani (1911-1912), Vijesti Društva inžinera i arhitekta u Zagrebu i Društva inženirjev u Ljubljani i Društva inžinira i arhitekta u Kraljevini Dalmaciji (1913), Inženjer (1914), Tehnički list (1919), Tehnički list Udruženja Jugoslavenskih inženjera i arhitekta (1919-1923), Tehnički list (1924-1939), Inženjer (1940) teTehnički vjesnik (1940-1944).

 
Godina:   broj:
o novinama
pregledavanje
pretraživanje

Naslov:

Viesti Kluba inžinira i arhitekta

Odgovornost:

ur. Nikola Kolar

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

Klub inžinira i arhitekta

Razdoblje izlaženja:

1878 - 1883

Učestalost izlaženja:

polugodišnje

Sljedeći naslov:

Viesti Družtva inžinira i arhitekta

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

časopis

Napomena:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ne posjeduje primjerke časopisa koji su izlazili od 1878. do 1881.

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zapis u katalogu)