Kokot

Kokot

Kokot je prvi hrvatski ekspresionistički časopis čiji je pokretač i autor gotov svih tekstova bio Ulderiko Donadini. Osnovne odlike književnog časopisa Kokot su borba protiv tradicionalnog stvaralaštva i prihvaćanje načela ekspresionizma i futurizma.

 
Godina:   broj:
Godište 2, broj 10 (1917)

Pregled članaka još nije dostupan.