Akademičke oblasti, osoblje i red predavanja u Kr. sveučilištu Franje Josipa I u Zagrebu

Akademičke oblasti, osoblje i red predavanja u Kr. sveučilištu Franje Josipa I u Zagrebu :

Publikacija nije dostupna na portalu.
o novinama

Naslov:

Akademičke oblasti, osoblje i red predavanja u Kr. sveučilištu Franje Josipa I u Zagrebu : u ... poljeću ..

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

tisak Kraljevske zemaljske tiskare,

Razdoblje izlaženja:

1874 - 1916

Učestalost izlaženja:

polugodišnje

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

časopis

Napomena:

Opis prema prvom sv.

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zapis u katalogu)