Vijesti Hrvatskog društva inžinira i arhitekta u Zagrebu

Vijesti Hrvatskog društva inžinira i arhitekta u Zagrebu

Publikacija nije dostupna na portalu.
o novinama

Naslov:

Vijesti Hrvatskog društva inžinira i arhitekta u Zagrebu

Odgovornost:

[urednik Mijo Filipović]

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

Hrvatsko društvo inžinira i arhitekta

Razdoblje izlaženja:

1908 - 1910

Učestalost izlaženja:

dvomjesečno

Prethodni naslov:

Viesti Družtva inžinira i arhitekta u Zagrebu

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

časopis

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu