Cilj i svrha projekta

Stare hrvatske novine su iznimno važna i vrijedna građa koja dokumentira nacionalnu i lokalnu povijest, politiku i kulturu i često je tražena u svrhu različitih istraživanja. Zbog načina tiska, loše kvalitete papira i velikih formata na kojima su objavljivane stare su novine izrazito krhke i osjetljive, a posebno su podložne uništavanju učestalim korištenjem. Digitalizacija omogućuje posrednu zaštitu novina jer smanjuje korištenje izvornika i osigurava korisnicima lakši pristup sadržaju novina putem interneta.

Projekt Stare hrvatske novine Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (2008.-2009.) imao je za cilj uspostavu sustava za prihvat, upravljanje i pristup starim hrvatskim novinama digitaliziranim u Knjižnici. Kao mjesto pristupa digitaliziranim novinama, uspostavljen je Portal starih hrvatskih novina koji sadrži i bazu podataka s bibliografskim podacima starih hrvatskih novina Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (trenutačni obuhvat 19. stoljeće).

Kriteriji odabira građe

Projekt je 2008. godine zamišljen kao prva faza opsežnijeg projekta digitalizacije starih hrvatskih novina. Odabran je manji reprezentativni uzorak naslova već digitaliziranih novina s ciljem izrade programskog rješenja za prihvat digitaliziranih preslika, provedbu postupka optičkog prepoznavanja znakova, upravljanje metapodacima i osiguranje pretraživosti i dostupnosti cjelovitog teksta novina.

Za prvu fazu projekta odabrani su naslovi iz 18. i 19. stoljeća među kojima ističemo: Kroatischer Korrespondent (1789), Il Regio Dalmata = Kraglski Dalmatin (1806-1810), Novine horvatzke (1835) s prilogom Danicza horvatzka, slavonzka y dalmatinzka (1835-1848), Dom i sviet (1888-1919) i Primorac (1873-1878). Kriteriji za digitalizaciju uključuju najstarije i najtraženije hrvatske novine, novine koje su snimljene na zahtjev korisnika kao i novine snimljene tijekom ispitivanja skeniranih mikrofilmova.

U okviru druge faze projekta (od 2010.) na Portalu se objavljuju novine digitalizirane u redovnom programu digitalizacije novina NSK s mikrofilma, digitalizirane novine ustanova-suradnika te novine digitalizirane u programu digitalizacije na zahtjev.


Portal Stare hrvatske novine

Portal se dugoročno gradi kao središnje mjesto objavljivanja digitaliziranih novina i objedinjavanja svih projekata digitalizacije starih hrvatskih novina u Republici Hrvatskoj provedenih u okviru projekta Hrvatska kulturna baština Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Sustav omogućuje izradu i uređivanje metapodataka, unos podataka o fondu te unos digitalnih preslika u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i ostalim ustanovama. Prednost izgradnje jednog portala je primjena istih normi i pravila rada za digitalizaciju, izradu metapodataka i indeksiranje sadržaja što će dugoročno omogućiti uštede i racionalizaciju rada na digitalizaciji i zaštiti novina u knjižnicama i ostalim baštinskim ustanovama u Republici Hrvatskoj.Idejno rješenje i izrada portala

Autorice projekta: dr. sc. Sofija Klarin (koordinatorica od 2011.), Jasenka Zajec (voditeljica projekta Stare hrvatske novine 2008.-2009.), dr. sc. Maja Jokić (voditeljica projekta Kooperativni portal digitaliziranih novina i časopisa 2010.-2011.).

Suradnici

2009-2010: Dinko Baša, Renata Breka, Ljiljana Bukač, Darko Čižmek, mr. sc. Danijela Getliher, Karolina Holub, Vesna Kovačić, Boris Kren, mr. sc. Dragica Krstić, Ivona Latinović, Silvio Lebinac, Nada Mihaljević, Vlasta Petruša, Renata Petrušić, Sonja Pigac Ljubi, Dario Pintarić, Iva Plejić, Krunoslav Rendulić, Siniša Sambolić, Bojan Sudarević, Marica Tomić, Sanja Vešligaj.

2011: Darko Čižmek, mr. sc. Danijela Getliher, Goran Hasanec, Matilda Hraste, Sonja Hrelja, Boris Kren, Silvio Lebinac, Vlasta Petruša, Renata Petrušić, mr. sc. Sonja Pigac Ljubi, Dario Pintarić, Krunoslav Rendulić, Marica Tomić, Sanja Vešligaj.

2012.-2013: Silvio Lebinac, Vlasta Petruša (priprema građe), Sanja Vešligaj, Darko Čižmek (skeniranje), Teo Lazić, Josip Šebalj (obrada preslika), Matilda Hraste (obrada preslika, edukacija, koordinacija studenata), Renata Petrušić (metapodaci), Krunoslav Rendulić, dilp. ing. (tehnička podrška, pohrana mastera, održavanje portala), Sofija Klarin Zadravec (objava građe, održavanje portala i razvoj) (NSK) ;  Ivana Burek (obrada preslika) (volonterka).

2014. Silvio Lebinac, Vlasta Petruša (priprema građe), Sanja Vešligaj, Darko Čižmek (skeniranje), Teo Lazić, Josip Šebalj, Dinko Baša (obrada preslika), Ivana Burek (obrada preslika) (volonterka), Matilda Hraste (koordinacija obrade i objave preslika, edukacija, koordinacija studenata), Renata Petrušić (metapodaci), Krunoslav Rendulić (tehnička podrška, pohrana mastera, održavanje portala), Sofija Klarin Zadravec (održavanje i razvoj portala, koordinacija suradničkog dijela portala) (NSK) ;  Vanjski suradnici

Programsko rješenje sustava tvrtka Conscius ; skeniranje dijela građe tvrtka ArhivPRO ; obrada i preimenovanje dijela datoteka tvrka FS.


Volonteri

Silvija Pažin, Maja Mihaljević (2011.), Karlo Kollar (2011.), Ivana Burek (2012.-2014.) i Tomislav Pavičić (2013.).

Studenti knjižničarstva

Mislav Borovac, Kristina Videković, Tomislav Ružić, Marija Turković i Ljiljana Jartec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kome se obratiti prije početka digitalizacije novina?

Kome se obratiti prije početka digitalizacije novina?

Portal Stare hrvatske novine dio je nacionalnog projekta digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe Hrvatska kulturna baština.

Kao jedan od nositelja nacionalnog projekta koji je pokrenulo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu želi potaknuti digitalizaciju starih hrvatskih novina, poboljšati njihovu dostupnost i vidljivost te promicati sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji novina u baštinskim ustanovama.

Pitanja vezana za stare hrvatske novine ili njihovu digitalizaciju možete uputiti elektroničkom poštom na adresu dnc@nsk.hr
ili putem obrasca u rubrici Kontakt.

Obavijesti o natječajima za dodjelu sredstava za digitalizaciju možete pronaći na stranicama projekta Hrvatska kulturna baština.

Kako postati suradnik portala?

Kako postati suradnik portala?

Ako ste ustanova koja u svom fondu čuva stare hrvatske novine, ako posjedujete mikrofilmske ili digitalne preslike novina ili planirate započeti digitalizaciju novina, pošaljite nam svoje podatke putem obrasca i navedite mogući oblik suradnje.

Detaljnije pročitajte u rubrici Poziv na suradnju.