Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.
Glavna ravnateljica: dr. sc. Tatijana Petrić

Naziv:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Adresa:

Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb

Županija:

Zagrebačka i Grad Zagreb

Djelatnost:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava.

Povijesni podaci:

Knjižnica je osnovana 1607. godine. Nacionalno značenje Knjižnica je službeno počela stjecati odredbama o obveznom primjerku (1816. i 1837.). Antun Kukuljević pridijeva joj 1837. latinsko ime - Nationalis Academica Bibliotheca - kojim ističe dvojnost njezinih funkcija (kao obrazovne i nacionalne knjižnice) koje do danas komplementarno razvija i ističe u svom nazivu.

Građa:

Fond Knjižnice ima 2.5 milijuna svezaka (službeni statistički izvještaj za knjižnice iz 2001. godine).

Vrsta suradnje:

Dostava metapodataka i preslika

Opširnije:

Mrežno mjesto ustanove
;
Kultura.hr