Neues Agramer Journal

Neues Agramer Journal

o novinama
pregledavanje
pretraživanje

Naslov:

Neues Agramer Journal

Odgovornost:

[verantworlicher Redakteur Tomo Franca]

Mjesto izdavanja:

Zagreb

Nakladnik:

S. Singer

Razdoblje izlaženja:

1893

Učestalost izlaženja:

dnevno

Jezik:

njemački

Vrsta:

novine

Napomena:

Digitalizirano s mikrofilma u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (2015.)

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zapis u katalogu)