Pravi prijatelj naroda

Pravi prijatelj naroda

List unionističke stranke koji počinje izlaziti 1891. nasuprot obzoraškom Prijetelju naroda. Donosi praktične savjete iz svih grana gospodarstva, a uređivan je u pedagoškom tonu.

Lit.: Horvat, J. Povijest novinstva Hrvatske : 1771.-1939. (Zagreb, 2003.). Str. 248.