Banovac

Banovac

Banovac, list za pouku, trgovinu, obrt i gospodarstvo, izlazio je u Petrinji. Pokrenuo ga je Stjepan Pejaković, tadašnji načelnik grada Petrinje. List je podupirao opozicijsku Nezavisnu narodnu stranku. Godine 1913. mijenja naslov u Novi Banovac.

o novinama
pregledavanje
pretraživanje

Naslov:

Banovac

Mjesto izdavanja:

Petrinja

Nakladnik:

A. Pirnath

Razdoblje izlaženja:

1888 - 1912

Učestalost izlaženja:

tjedno

Sljedeći naslov:

Novi Banovac

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

novine

Napomena:

Digitalizirala s mikrofilma Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Autor zapisa:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zapis u katalogu)