Illustrierte österreichische Riviera Zeitung

Illustrierte österreichische Riviera Zeitung

Prve istar. novine koje su služile turist. promidžbi istočnojadranske obale. Izlazile su na njem. jeziku, najprije u Puli do ožujka 1905., a nakon toga u Opatiji. Izdavač i gl. urednik bio je F. J. Weiss, a odgovorni urednici F. Stepanek i A. Hartmann. Tiskane su kao tjednik u nakladi od 2500 primjeraka. Glavna svrha lista bila je predstavljanje turističko-lječilišne ponude Istre i Dalmacije inozemnim gostima. Objavljivani su prilozi o povijesti, privredi, etnografiji, turističko-lječilišnim mogućnostima i prirodnim ljepotama Istre i Dalmacije, te o kulturi i sportu, uz mnogobrojne promidžbene oglase. Distribucija je bila organizirana na putničkim brodskim linijama većih eur. brodarskih agencija. List je subvencionirala država, a imao je svoje urede u Trstu, Beču i New Yorku. (B. Dobrić)

o novinama
pregledavanje
pretraživanje

Naslov:

Illustrierte österreichische Riviera Zeitung : Organ für die wirtschaftlichen und kurörtlichen Interessen von Dalmatien, Istrien und Triest

Odgovornost:

F. J. Weiss

Mjesto izdavanja:

Pula

Nakladnik:

F. J. Weiss

Razdoblje izlaženja:

1904 - 1906

Učestalost izlaženja:

tjedno

Jezik:

njemački

Vrsta:

novine

Napomena:

Digitalizirala: Sveučilišna knjižnica u Puli

Autor zapisa:

Sveučilišna knjižnica u Puli