Hrvatska zastava

Hrvatska zastava

Hrvatska zastava bile su novine hrvatskih iseljenika u Chicagu. Izlazile su od 1904. do 1917., prvo kao tjednik, a od 1914. godine kao dnevnik (osim nedjelje). Posljednji broj izašao je 1. studenoga 1917. Godine 1917. Hrvatska zastava spaja se s novinama Hrvatski svijet (New York) i Slovenski svet i zajedno izlaze pod novim naslovom Jugoslovenski svijet (New York).

Objava digitalne preslike u tijeku ; tehničke poteškoće u korištenju publikacije.

o novinama
pregledavanje
pretraživanje

Naslov:

Hrvatska zastava : neodvisno narodno i radničko glasilo za Hrvate u Americi

Odgovornost:

urednik Hinko Sirovatka

Mjesto izdavanja:

Chicago

Nakladnik:

Hrvatsko novinsko družtvo

Razdoblje izlaženja:

1904 - 1917

Učestalost izlaženja:

tjedno

Jezik:

hrvatski

Vrsta:

novine

Napomena:

Digitalizirao Institut za migracije i narodnosti

Autor zapisa:

Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu